Is het online boekhouden al volwassen genoeg?

Er zijn inmiddels bijna net zoveel programma’s voor online boekhouden als er programma’s voor offline boekhouden bestaan. Welke ontwikkeling is daar gaande? Is Jortt werkelijk zo revolutionair in deze wereld? Nieuwsbank zet het op een rijtje.

Meld je aan voor een financiele bijdrage om dit verhaal mogelijk te maken en verkrijg daarmee het recht om het als (een van de) eerste(n) van commentaar te voorzien. Onderstaande bedragen zijn inclusief 21% btw.


DOEL: € 944,00 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 0,00


Ik geef me op om dit verhaal (mede) mogelijk te maken als donateur

Geef uw donatie aan in hele euros. Het gevraagde bedrag is inclusief btw. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht. Donateurs verwerven het recht straks als eersten op het verhaal te kunnen reageren. Hun commentaar zal integraal onder het verhaal verschijnen, dat van de donateur met de grootste gift als eerste.

Zijn zelfstandige therapeuten de dupe van de klachtenregeling in de Wkkgz?

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) die dit jaar van kracht is geworden regelt dat elke zorgaanbieder aangesloten moet zijn bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie. Deze wet moet goede zorg bewerkstelligen en het leren van eventuele fouten en andere incidenten. Dit brengt kosten met zich mee; bij een klacht tegen een therapeut lopen die op tot zo’n 2500 euro per klacht, ook als die klacht niet gegrond blijkt te zijn.

Volgens dit persbericht zijn alternatief therapeuten de dupe geworden van een serviceorganisatie die er met hun geld van doorgaat. Is dit juist? En is het waar dat zelfstandige therapeuten door deze wet op kosten worden gejaagd waar de service-organisaties vervolgens van profiteren?

De Nieuwsbankredactie zoekt het graag uit, maar kan dat helaas niet gratis doen.
Zeg hieronder een donatie toe en/of help met commentaar!


DOEL: € 3000,00 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 50,00


Geef uw donatie aan in hele euros. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht.
Als u wilt meewerken als journalist dient u te verwijzen naar een c.v. en een of meer proeven van bekwaamheid.