Is het online boekhouden al volwassen genoeg?

Er zijn inmiddels bijna net zoveel programma’s voor online boekhouden als er programma’s voor offline boekhouden bestaan. Welke ontwikkeling is daar gaande? Is Jortt werkelijk zo revolutionair in deze wereld? Nieuwsbank zet het op een rijtje.

Meld je aan voor een financiele bijdrage om dit verhaal mogelijk te maken en verkrijg daarmee het recht om het als (een van de) eerste(n) van commentaar te voorzien. Onderstaande bedragen zijn inclusief 21% btw.


DOEL: € 944,00 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 0,00


Ik geef me op om dit verhaal (mede) mogelijk te maken als donateur

Geef uw donatie aan in hele euros. Het gevraagde bedrag is inclusief btw. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht. Donateurs verwerven het recht straks als eersten op het verhaal te kunnen reageren. Hun commentaar zal integraal onder het verhaal verschijnen, dat van de donateur met de grootste gift als eerste.

De verzwegen rijkdommen van gemeenten en provincies

Register accountant Leo Verhoef luidt al sinds jaren de noodklok over de wijze van boekhouden door lagere overheden. In een groot aantal persberichten geeft hij aan dat gemeente- en provinciebesturen allerlei opbrengsten en kosten buiten het saldo van hun jaarrekening houden. Verhoef noemt de jaarrekeningen daarom misleidend en frauduleus. Sommige gemeentelijke woordvoerders verweren zich met het argument dat deze manier van boekhouden is toegestaan. Niettemin lijkt Verhoef’s aanklacht van februari 2014 enig effect te sorteren, NRC en Financieel Dagblad bevestigen zijn verhaal voor een deel. Waarom vindt dit geen weerklank bij gemeenteraadsleden?


DOEL: € 750 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 130


Geef uw donatie aan in hele euros. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht.
Als u wilt meewerken als journalist dient u te verwijzen naar een c.v. en een of meer proeven van bekwaamheid.