De verzwegen rijkdommen van gemeenten en provincies

Register accountant Leo Verhoef luidt al sinds jaren de noodklok over de wijze van boekhouden door lagere overheden. In een groot aantal persberichten geeft hij aan dat gemeente- en provinciebesturen allerlei opbrengsten en kosten buiten het saldo van hun jaarrekening houden. Verhoef noemt de jaarrekeningen daarom misleidend en frauduleus. Sommige gemeentelijke woordvoerders verweren zich met het argument dat deze manier van boekhouden is toegestaan. Niettemin lijkt Verhoef’s aanklacht van februari 2014 enig effect te sorteren, NRC en Financieel Dagblad bevestigen zijn verhaal voor een deel. Waarom vindt dit geen weerklank bij gemeenteraadsleden?


DOEL: € 750 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 130


Geef uw donatie aan in hele euros. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht.
Als u wilt meewerken als journalist dient u te verwijzen naar een c.v. en een of meer proeven van bekwaamheid.