Is het online boekhouden al volwassen genoeg?

Er zijn inmiddels bijna net zoveel programma’s voor online boekhouden als er programma’s voor offline boekhouden bestaan. Welke ontwikkeling is daar gaande? Is Jortt werkelijk zo revolutionair in deze wereld? Nieuwsbank zet het op een rijtje.

Meld je aan voor een financiele bijdrage om dit verhaal mogelijk te maken en verkrijg daarmee het recht om het als (een van de) eerste(n) van commentaar te voorzien. Onderstaande bedragen zijn inclusief 21% btw.


DOEL: € 944,00 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 0,00


Ik geef me op om dit verhaal (mede) mogelijk te maken als donateur

Geef uw donatie aan in hele euros. Het gevraagde bedrag is inclusief btw. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht. Donateurs verwerven het recht straks als eersten op het verhaal te kunnen reageren. Hun commentaar zal integraal onder het verhaal verschijnen, dat van de donateur met de grootste gift als eerste.

Zijn zelfstandige therapeuten de dupe van de klachtenregeling in de Wkkgz?

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) die dit jaar van kracht is geworden regelt dat elke zorgaanbieder aangesloten moet zijn bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie. Deze wet moet goede zorg bewerkstelligen en het leren van eventuele fouten en andere incidenten. Dit brengt kosten met zich mee; bij een klacht tegen een therapeut lopen die op tot zo’n 2500 euro per klacht, ook als die klacht niet gegrond blijkt te zijn.

Volgens dit persbericht zijn alternatief therapeuten de dupe geworden van een serviceorganisatie die er met hun geld van doorgaat. Is dit juist? En is het waar dat zelfstandige therapeuten door deze wet op kosten worden gejaagd waar de service-organisaties vervolgens van profiteren?

De Nieuwsbankredactie zoekt het graag uit, maar kan dat helaas niet gratis doen.
Zeg hieronder een donatie toe en/of help met commentaar!


DOEL: € 3000,00 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 50,00


Geef uw donatie aan in hele euros. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht.
Als u wilt meewerken als journalist dient u te verwijzen naar een c.v. en een of meer proeven van bekwaamheid.

Schept de EU richtlijn gezondheidsclaims meer problemen dan ze oplost?

Sinds december 2012 is door Europese regelgeving het claimen van gezondheidseffecten op levensmiddelen en voedingssupplementen zwaar aan banden gelegd. Deze wetgeving moet de burger beschermen tegen misleidende reclame-uitingen.

De boel lijkt echter behoorlijk uit de hand gelopen, want voor duizenden producten geldt inmiddels dat in geen enkele communicatievorm nog mag worden gerept over een eventueel gezondheidsbevorderend effect. Bij de drogist staat op veel producten niet meer waar ze voor dienen, want dat mag niet. Webwinkels lopen het risico op enorme boetes. Bedrijven met veelbelovende innovatieve producten mogen niet meer vrijuit communiceren over hun product. Zelfs journalisten moeten op hun tellen passen.

De methodiek die wordt gehanteerd voor deze voedingssupplementen is gebaseerd op geneesmiddelenonderzoek. Dat lijkt op zijn minst eigenaardig, een voedingssupplement is immers geen geneesmiddel.

Wie profiteert er van deze situatie? Dat lijkt ontegenzeggelijk de farmaceutische industrie te zijn die over een enorme Europese lobby kan beschikken.

Wat volgt? Als er niet meer mag worden gezegd dat knoflookpillen goed voor je gestel zijn omdat dat niet ‘wetenschappelijk is bewezen’, mag er dan straks ook niet meer worden gezegd dat genetisch gemodificeerde mais slecht is?


DOEL: € 950,00 | TOEGEZEGD TOT NU TOE: € 100,00


Geef uw donatie aan in hele euros. U betaalt pas nadat alle toezeggingen tezamen voldoende hebben opgebracht.
Als u wilt meewerken als journalist dient u te verwijzen naar een c.v. en een of meer proeven van bekwaamheid.